Eating Each Other

Over de dynamiek van re-appropriatie

24.03 — 01.07.18

Groepstentoonstelling

Samengesteld door Michiel Vandevelde

Deelnemende kunstenaars Linah Dalifa, Pieterjan Ginckels, Hamza Halloubi, Ermias Kifleyesus, Jaha Koo, Mashid Mohadjerin, Radouan Mriziga, Ogutu Muraya, Amanda Piña, Aneta Rostkowska & Jakub Woynarowski, Myriam Van Imschoot, Arkadi Zaides, Oliver Zahn & Julian Warner

Groepstentoonstelling en publiek programma

West-Europese steden zijn een lappendeken van minderheden geworden. Toch overheersen nog steeds de westerse, ‘verlichte’ waarden. Als mogelijk instrument van verzet tegen een allesverslindende liberale ideologie, presenteert Eating Each Other de strategie van de ‘re-appropriatie’: dominante denk- en gedragspatronen worden vermengd met eigen kennis, gebruiken en rituelen, waardoor hiervan geheel nieuwe vormen kunnen ontstaan.

De vraag blijft daarbij steeds: wie eet en wie wordt er gegeten?

In 2018 zal Antwerpen voor het eerst meer inwoners met een migratieachtergrond tellen dan autochtone Belgen. Zo wordt het een ‘majority-minority city’, waar de meerderheid uit een brede waaier van minderheden bestaat. Een duidelijke etnische, religieuze en culturele homogeniteit binnen de stad valt daarmee weg. Tegen deze achtergrond is het niet meer legitiem om ‘burgerschap’, waarden en normen uitsluitend vanuit een westers perspectief te benaderen.

De tentoonstelling en het publieke programma ‘Eating Each Other’ focust op de strategie van de re-appropriatie, het opnieuw toe-eigenen. Het project is geïnspireerd op het ‘Kannibalistische Manifest’ (‘Manifesto Antropófago’) dat de Braziliaanse dichter en theoreticus Oswald de Andrade schreef in 1928. In deze poëtische tekst stelt de Andrade voor om een overheersende cultuur te ‘kannibaliseren’, door ze op te eten, te verteren en opnieuw uit te scheiden in een geheel nieuwe vorm.

Processen van opnieuw toe-eigenen stellen mensen in staat een ruimte te creëren die ze herkennen als van henzelf. Tegelijkertijd onthullen ze een interessante dynamiek van macht. Ze zijn zowel een instrument van de overheersing, als een middel om zich tegen die overheersing te verzetten. Het is deze dynamiek die ‘Eating Each Other’ wil weergeven. De presentatie van het ‘kannibalistische’ proces gebeurt via kunstwerken die zelf een voorstel voor re-appropriatie zijn, maar ook via vormen van re-appropriatie tussen verschillende werken onderling.

Beluister hier 'Cahier #3: Eating Each Other'
INTERVIEW 1: Dirk Geldof
INTERVIEW 2: Heleen Debeuckelaere
INTERVIEW 3: Joachim Ben Yakoub
INTERVIEW 4: Karen Celis

Performance Weekend 20-21 april
Vier performances, verspreid over twee avonden, gaan dieper in op vragen rond grenzen en mobiliteit, kolonialisme en imperialisme, toe-eigening en assimilatie.

'Breach!' - Heropening 'Eating Each Other'
25.05.2018 — 01.07.2018
Re-appropriatie van de tentoonstelling door Aneta Rostkowska & Jakub Woynarowski  

Documentatie

- 'Ik hoop met mijn beelden het blikveld van mensen te verruimen', interview met Mashid Mohadjerin door Janine Meijer
- 'Hulde of roof' door Maryam K Hedayat in rekto:verso
- 'Je moet mensen niet schofferen, maar samenleven op basis van verschil', interview met Michiel Vandevelde in Cutting Edge
- 'Wie eet wie in Extra City', door Tamara Beheydt in Metropolis M
- 'Nadenken over cultural appropriation', Kif Kif over 'Eating Each Other' en culturele appropriatie
- 'Zou dit echt kunnen zijn?', door Lotte Beckers in De Morgen
- Een woordenwisseling over ‘Eating Each Other’, door Maryam K Hedayat en Joeri Verbesselt in rekto:verso


Locatie Kunsthal Extra City - Antwerpen-Berchem, Eikelstraat 25-31, 2600 Antwerpen

25.03.2018
14:00
08.04.2018
14:00
20.04.2018
19:00
22.04.2018
14:00
19.05.2018
17:00

Radouan Mriziga

Performance
20.05.2018
14:00
03.06.2018
14:00
17.06.2018
14:00
01.07.2018
14:00