Historiek

→ 2004 – 2006
Extra City werd in 2004 opgericht door Wim Peeters en was oorspronkelijk ondergebracht in een graansilo in de Antwerpse haven. Met enkele tentoonstellingen van internationale faam was de toon meteen gezet: diepgang en kwaliteit werden sleutelbegrippen waarbinnen Extra City zou opereren.

→ 2007 – 2010
In 2006 werd Anselm Franke benoemd tot artistiek directeur en verhuisde het instituut naar een gewezen industriële ruimte in Antwerpen-Noord. Steeds meer evolueerde Extra City in de richting van een echte kunsthal, met doorwrochte thematische tentoonstellingen zoals ‘Mimétism’ en ‘Animism’, solotentoonstellingen van internationaal gerenommeerde kunstenaars en een discursief programma zoals het in België nauwelijks bestond.

→ 2011 – 2016
Onder leiding van Mihnea Mircan ging Extra City zich in de periode van 2011 tot 2015 nog meer toeleggen op de tentoonstelling als onderzoeksinstrument, zoals de reeks ‘Cross-Examinations’ en het indrukwekkende ‘Allegory of the Cave Painting’, naast solotentoonstellingen van ondermeer Luc Deleu, Jean-Luc Moulène, Koenraad Dedobbeleer, Laure Prouvost en Michael Dean. Ook het aanvullende programma werd een belangrijk platform voor research. Kunsthal Extra City vestigde zich in deze periode (september 2013) in de voormalige industriële Wasserij Goossens. Hier was er naast de tentoonstellingsruimten van Extra City nog plaats voor kunstenaarsateliers, een bar, een kleine cinemazaal en de kantoren van partnerorganisaties.

→ 2017 – 2019
Onder leiding van Adinda Van Geystelen zette Kunsthal Extra City de lijnen uit voor een ambitieus artistiek programma, ingebed in het stedelijk weefsel. Extra City realiseerde prikkelende tentoonstellingen over maatschappelijk relevante thema’s, bood kansen aan jonge kunstenaars, werkte samen met stedelijke partners en middenveldorganisaties, richtte overlegmomenten in met diverse groepen stadsbewoners over de programmatie, besteedde grote aandacht aan diversifiëring en dekolonisering en ontwikkelde een innovatief project rond burgerschapsvorming voor jongeren in overleg met onderwijs- en jeugdbeleid.

→ 2020 – heden
In het najaar van 2020 startte Joachim Naudts als de nieuwe artistiek coördinator van Kunsthal Extra City. Bovendien is Kunsthal Extra City verhuisd naar het voormalige Dominicanenklooster in de Provinciestraat, tevens de hoofdlocatie van Morpho, met als gevolg dat de samenwerking met deze organisatie werd versterkt. Joachim Naudts ambieert om samen met het team van Kunsthal Extra City de voormalige kerk en kapel te transformeren tot een inspirerende tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst, een plek om na te denken over de stad en onze veranderende samenleving.