1:1 Symposium

Openbare rondleidingen, lezingen en debatten

13.01.2012, 17:00 — 21:00 Rondleiding

18:00

Rondleiding doorheen de tentoonstelling door Wouter Davidts (Professor Moderne Kunstgeschiedenis, VU Universiteit Amsterdam) en Wouter van Besien (Groen! partijleider).

19:00

Lezingen door Gideon Boie (architectuur-activist, lid van BAVO, Brussel), Sven Lütticken (docent, VU Universiteit Amsterdam, kunstcriticus en curator), Bart Verschaffel (Professor Architectuurtheorie, Universiteit Gent) en Marina Vishmidt (onderzoeker en schrijver, Londen).

Gevolgd door een open discussie gemodereerd door Mihnea Mircan.

In een symposium dat de tentoonstelling ‘1:1 - Hans van Houwelingen & Jonas Staal’ afsluit, zullen sprekers de werken van van Houwelingen en Staal contextualiseren, alsook een nieuwe monumentaliteit - centraal in beide praktijken - in vraag stellen, die grondig ingebed is in het ‘hier en nu’ van politiek, maar ook nieuwe routes voor artistieke autonomie in kaart brengt.

Het monument zal als een filosofisch begrip onderzocht worden, waarbij een distinctie tussen culturele en politieke markeringen toegelaten wordt als instrument voor het benoemen en uitvoeren van uitzonderingen, transities of crisissen; voor het markeren en verdedigen van de breuklijnen tussen ideologische kiesgroepen; voor het afbakenen van de politieke strijd.

In het bijzonder zullen van Houwelingens ‘Nationale Monument voor de Gastarbeiders’ en Staals ‘Kunst, Eigendom van Politiek III: Gesloten Architectuur’ in het licht geplaatst worden van de huidige ondergang van het multiculturalisme en zijn retoriek van inclusie, een drempel waarachter geen enkel paradigmatische consensus ligt te wachten.

Deze en andere werken ontrafelen de politieke verlangens en angsten die door monumenten samengebonden en in steen gevangen zitten. Aansluitend zullen vragen over artistieke verantwoordelijkheid en agentschap, manieren van herinnering of verbeelding van een collectieve bestemming onderzocht worden.

Als er een verdwijnpunt bestaat waarop zulke kritische perspectieven samenvallen, zou dit een “begrip van de nieuwe rol weggelegd voor hedendaagse kunst” kunnen zijn, “in een tijdperk van krimpende intrinsieke waarden, en van de ‘monumenten’ vereist door een tijdperk waar kunst niet langer als de eerste of beste bemiddelaar van die waarden beschouwd wordt.” (Marina Vishmidt)

Gelieve in te schrijven via [email protected]

CV’s

Gideon Boie is een architect-filosoof en samen met Matthias Pauwels oprichter van BAVO, een onafhankelijk onderzoekscentrum voor cultuur en mediatie, dat focust op de politieke dimensie van kunst, architectuur en planning. Zowel Gideon Boie en Matthias Pauwels studeerden architectuur (Sint-Lucas Gent) en filosofie (Erasmus Universiteit Rotterdam). Voor meerdere jaren droegen zij bij aan het onderzoek aan het Theorie Departement van de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Recent onderzoek focuste zich op creatieve stadsontwikkeling en praktijken van ingebed cultuuractivisme. BAVO’s expliciete missie is om het publieke debat te vergroten door middel van publicaties, symposia en interventies. Recente publicaties zijn ‘Cultural Activism Today. The Art of Over-identification’ (Episode Publishers, 2007) en ‘Urban Politics Now. Re-imagining Democracy in the Neoliberal City’ (NAi Publishers, 2007). In 2008 presenteerde BAVO binnen het kader van ‘35m2’ het kritische project ‘De Janssens Werken at Singel’ (Antwerpen). BAVO is gevestigd in Rotterdam, Brussel en Pretoria. www.bavo.biz

Wouter Davidts is Professor Moderne en Hedendaagse Kunst aan de VU Universiteit Amsterdam. In 2003 verwierf hij de doctoraatstitel voor zijn onderzoek naar museumarchitectuur aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van het boek ‘Bouwen voor de kunst? Museumarchitectuur van Centre Pompidou tot Tate Modern’ (A&S/books, 2006) en heeft wijdverspreid gepubliceerd over het museum, hedendaagse kunst en architectuur. Davidts redigeerde recent ‘The Fall of the Studio: Artists at Work’ (Valiz, 2009; met Kim Paice) en ‘CRACK: Koen van den Broek’ (Valiz, 2010). Hij cureerde de tentoonstelling ‘Philippe Van Snick. Undisclosed Recipients’ in BK SM in Mechelen, BE (2006, samen met Hilde Van Gelder), ‘Beginners & Begetters’ in Extra City in Antwerpen (2007) en ‘Abstract USA 1958-68: In the Galleries’ in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede, NL (2010). Davidts leeft en werkt in Antwerpen en Amsterdam.

Sven Lütticken is een kunstcriticus en -historicus. Lütticken studeerde kunstgeschiedenis aan de VU Universiteit Amsterdam en de Freie Universität, Berlijn. In 2004 ontving hij de Prijs voor Kunstkritiek van het BKVB fonds, Amsterdam. Lütticken doceert aan de VU Universiteit. Hij is de auteur van ‘Secret Publicity: Essays on Contemporary Art’ (2006) en ‘Idols of the Market: Modern Iconoclasm and the Fundamentalist Spectacle’ (2009). Hij publiceert regelmatig in (inter)nationale kunsttijdschriften zoals Artforum, New Left Review, Afterimage, en Texte zur Kunst. Lütticken leeft in Utrecht (NL).

Wouter Van Besien is een Belgische politicus en voorzitter van de ecologische partij Groen!. Van Besien heeft een masterdiploma in Sociologie en Developing Area Studies. In 2001 begon hij te werken als lid van de Agalev-partij in Antwerpen. Hij werkte voor de gemeente Borgerhout (Antwerpen) en volgt sinds 2006 Mieke Vogels op als president van de Vlaamse partij Groen!. In 2006 werd hij lid van de gemeenteraad van Borgerhout. Sinds 2009 is Van Besien voorzitter van Groen!. In 2010 werd hij als enige kandidaat herverkozen. Van Besien leeft en werkt in Antwerpen.

Bart Verschaffel studeerde Filosofie en Middeleeuwse Studies aan de Universiteit Leuven en geeft les in architectuurtheorie en architectuurkritiek aan de Universiteit Gent. Hij heeft talrijke publicaties in de architectuurtheorie, esthetica en kunstgeschiedenis op zijn naam en is cultuurfilosoof. Hij is auteur van ‘Figuren/Essays’ (1995), ‘Architecture is (as) a Gesture’ (2001) and ‘Van Hermes en Hestia. Teksten over architectuur’ (2006). Daarnaast publiceerde hij over genres in de schilderkunst en verscheidene individuele kunstenaars.

Marina Vishmidt is schrijver, onderzoeker en redacteur. Ze is geïnteresseerd in materialistische esthetica en de politieke economie van culturele productie. Ze publiceerde over op informatie gebaseerde kunst en gesitueerde technologie. stedelijkheid, feministische mediakunst, conceptuele kunst, marxistische theorie, bewegende beelden van kunstenaars en modernisme op de dool. Vishmidt is de redacteur van ‘NODE.London Reader: surveying art, technologies and politics’ (2006) en draagt frequent bij tot Mute magazine, MetaMute website en Untitled magazine. Ze droeg ook enkele publicaties toe zoals ‘Art and Social Change’ (Tate and AfterAll Publishing, 2007). Vishmidt leeft en werkt in Londen.

Taal Engels

Locatie Extra City - Antwerpen-Noord, Tulpstraat 79, 2060 Antwerpen

Hans van Houwelingen & Jonas Staal 18.11.2011—15.01.2012