New Ways to Work

Entrée>Exit

03.11 — 16.12.12

Groepstentoonstelling

Samengesteld door Alan Quireyns

Deelnemende kunstenaars Kasper Bosmans, Chloé Dierickx, Liesbeth Doms, Magdalena Kmiecik, LVMM, Benny Van den Meulengracht-Vrancx, Sanne Schrijvers, Renée Simons en Vincent Vrints

New Ways to Work is de vijfde editie van het Entrée>Exit project, een platform voor recent afgestudeerde kunstenaars en ontwerpers van zowel Sint-Lucas als de Koninklijke Academie in Antwerpen. Elk jaar wordt een curator uitgenodigd om afgestudeerden uit de vrije en toegepaste kunsten te selecteren. Voor deze editie nodigde Extra City Kunsthal, Antwerpen Alan Quireyns uit om een selectie te maken en hen te verenigen in een tentoonstellingsconcept.

Startpunt voor New Ways to Work zijn de interesses van de negen deelnemende kunstenaars, hun werkwijzen en hun persoonlijke onderzoeken. Opvallend daarbij is hun zoektocht naar zowel een eigen positie als de onderliggende structuren – soms op een heel letterlijke manier – binnen kunst en maatschappij. Hun creativiteit houdt daarbij niet op aan de grenzen van één discipline en stopt niet bij de voordeur van de locatie waar de tentoonstelling plaatsvindt. In tegendeel, dit jaar zoeken de kunstenaars de openbare ruimte bewust op om te communiceren met een maatschappij waar zij elke dag deel van uitmaken.

Sommige kunstenaars en ontwerpers zullen in de openbare ruimte een directe communicatie aangaan met de toeschouwer, terwijl anderen zullen spelen met het straatbeeld of in de tentoonstellingsruimte een (minimale) ingreep doen. New Ways to Work wil de diversiteit binnen de praktijk van de deelnemende kunstenaars onderstrepen.

Binnen deze context is de tentoonstellingslocatie een belangrijk gegeven en werden een aantal parameters opgesteld waaraan ze moest voldoen: in het midden van de stedelijke drukte, met uiteenlopende presentatiemogelijkheden en een interessante bredere context en geschiedenis er omheen. Het in 1833 gebouwde Reuzenhuis, voormalig gemeentehuis van Borgerhout, voldoet perfect aan deze eisen. Gelegen aan de Turnhoutsebaan is het deel van een van de meest levendige verkeersaders in het centrum van Antwerpen en ingebed in de lokale geschiedenis.

Deze specifieke locatie biedt de kunstenaars naast een uitzonderlijke omgeving ook een bijzondere situatie aan die hen uitdaagt te reageren. Hierdoor zullen negen verschillende manieren naar voor komen, waarop de kunstenaars zichzelf in de samenleving plaatsen. New Ways to Work heeft als doel het engagement van deze kunstenaars te tonen en het bestaan van andere manieren om een dagelijkse realiteit te ervaren weer te geven.

De nieuwe projecten enerzijds en de unieke context van het Reuzenhuis anderzijds zorgen voor een kritische en visuele bevraging van de manier waarop creativiteit zich manifesteert in de samenleving en hoe zij daar een fundamentele rol in speelt.

New Ways to Work opent op vrijdag 2 november 2012 om 19:00 en loopt tot 16 december. In en rond het gebouw wordt nieuw en bestaand werk getoond van Kasper Bosmans, Chloé Dierickx, Liesbeth Doms, Magdalena Kmiecik, LVMM, Benny Van den Meulengracht-Vrancx, Sanne Schrijvers, Renée Simons en Vincent Vrints. Een publicatie begeleidt de tentoonstelling.


Entrée>Exit is een initiatief van en wordt gesteund door de Stad Antwerpen.

Locatie Reuzenhuis, Reuzenhuis, Turnhoutsebaan 110, 2140 Borgerhout