Onderstromen / Bovenstromen, Interventions in public spaces

Johan Pas

€ 25.00
€ 15.00

Het boek 'Onderstromen/Bovenstromen, Interventions in public spaces', kwam tot stand naar aanleiding van het gelijknamige project dat doorging in het kader van het culturele jaar 'Brugge 2002'. Het vertelt het parallelle verhaal van de vele discussies, moeilijkheden en boeiende wisselwerkingen aan de oorsprong van de realisaties. Het boek geeft de lezer de mogelijkheid om zowel een kritische en analytische blik te werpen op het veld van de hedendaagse kunst en haar aanspraak op de publieke ruimte, als op de sociaal-politieke context die het engagement van dergelijke projecten tekent en afbakent.

96 p.
Dutch
NICC Antwerpen/Ludion
Boek — ISBN: 9789076884035