Anne-Mie Van Kerckhoven T-Shirt (limited edition)

Anne-Mie Van Kerckhoven

€ 49.00

'Imagining Monuments' was een project waarin verschillende publieke gesprekken plaatsvonden. Deelnemers dachten vanuit hun eigen standpunt na over hoe we omgaan met de verschillende aspecten van vrouwelijke representatie in monumenten in de publieke ruimte. Tijdens het slotevenement stelde Anne-Mie Van Kerckhove in een gesprek met Anne Bielig de T-shirt voor die ze ontwierp voor de gelegenheid.

Kunsthal Extra City
Editie