Pelin Tan: Beyond Biopolitics

08.12.2010, 18:00 — 22:00 Lezing

Schrijver Pelin Tan geeft een lezing over het werk van Emre Hüner ter gelegenheid van zijn solotentoonstelling in de Projectruimte van Extra City. Zijn lezing vindt plaats op woensdag 8 december om 19:00. In samenwerking met 0090 festival.

‘Beyond Biopolitic’: over Emre Hüners werken

“Er is, hoe dan ook, iets anders, iets verschrikkelijk, dat in de ruimte zweeft, en dat me lijkt te willen benaderen. Voor enige droefenis, enig leed of enig duidelijk definieerbaar verlies, is er iets anders, dat de pure terreur van ruimte genoemd zou kunnen worden. Was dit het laatste stadium? Wat had ik gedaan om zo’n lot te verdienen? En wat had men, in het algemeen, gedaan?” [i]

In Michel Houellebecqs roman ‘The Possibility of an Island’, beslist Daniel 25, de 25ste kloon van Daniel 1, na zijn dagboek gelezen te hebben, om zijn vertrouwde omgeving (volledig proper, klinisch, gecontroleerd en hypertechnologisch) te verlaten om de buitenwereld (verwoeste steden, wilde natuur, stammenvolkeren en stadsruïnes) te ontdekken. De wereld die hij aantreft is geruïneerd en aangezien Daniel 25 geen menselijke gevoelens bezit, probeert hij het met zijn nieuwe omgeving te vinden door zichzelf te positioneren volgens zijn tekort aan emoties, en niet tegen hen in. Op het einde echter ontdekt hij compleet nieuwe gevoelens die niet volledig overeenkomen met die van een normaal menselijk wezen. Ten gevolge ontdekt hij een ruimte ergens tussenin een specifiek ruimtelijke conditie en zijn eigen subjectiviteit. Het gevoelsconflict tussen de gekloonde Daniel en de wilde, geruïneerde natuur dwingt hem een nieuwe relatie tot de ruimte uit te vinden.

Houellebecqs Daniel 25, hoewel hij zichzelf niet ten gronde in een “ruimte” kan plaatsen, ontdekt desondanks vormen voor zijn eigen “on-relatie” daartoe. De notie van ruimtelijke empathie tussen natuur en mens werd de laatste eeuw als gevolg van de moderniteit gereorganiseerd. Onze relatie tot destructie, verticale steden en stedelijke oorlogsvoering is in deze eeuw getransformeerd en beïnvloedt zo ons begrip van de relatie tussen natuur en de mens. Stedelijke oorlogsvoering is gebaseerd op vormen van destructie en zodoende zijn bewakingssystemen toegenomen in stadscentra, zoals we voornamelijk na 9/11 hebben kunnen vaststellen.

In deze lezing wil Pelin Tan de onvoorwaardelijke subjectiviteit in hyper-wetenschappelijke ruimten uitwerken (een toestand van een gefaalde subjectiviteit van de hyper-moderniteit) door te verwijzen naar het personage in Houellebecqs roman, dat zich in een gevoelsconflict bevindt in het ethisch positioneren van zichzelf. Ook zal Tan focussen op de wissel van stedelijke oorlogsvoering via luchtaanvallen uit de 20ste eeuw[ii] naar de condities van de biopolitiek na 9/11. In “Juggernaut” wordt de relatie tussen object en subject, tussen gebaren van wetenschappers en tussen hun analyses en het onderscheid tussen ongerepte natuur en stedelijke oorlogsvoering geënsceneerd in een imaginaire structuur. Deze structuur presenteert niet alleen de historische feiten en het falen van subjectiviteit, maar toont ook de ruimtelijke reorganisatie en destructie van onze huidige wereld, die op zoek naar betekenis de biopolitiek voorbijgaat.

[i] p.373, Michel Houellebecq, The Possibility of an Island, Phoenix, London, 2006.

[ii] p.38, Stephen Graham, Cities as Strategic Sites: Place Annihilation and Urban Geopolitics, Cities, War And Terrorism: Towards and Urban Geopolitics, edited by Stephen Graham, Blackwell Publishing, UK, 2004.

Taal Engels

Locatie Extra City - Antwerpen-Noord, Tulpstraat 79, 2060 Antwerpen

Emre Hüner 19.11.2010—20.02.2011