Extra Academy #22: Dieter Lesage

06.05.2014, 19:00 — 23:00 Lezing

Extra University

Waarom denken universiteiten zonder enige traditie in de organisatie van kunstopleidingen ineens dat ze competent zijn wanneer het gaat over artistieke praktijk? Hoe lang nog zullen academies de betuttelende stijl van universiteiten in discussies over het zogenaamde academiseringsproces aanvaarden? Wat is er voor universiteits-professoren en universiteitsmanagers zo moeilijk te begrijpen wanneer academies in hun eigen taal proberen uit te leggen dat er verschillen zijn tussen kunst en wetenschap?

Dieter Lesage (1966) studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven en promoveerde er in 1993 aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Vervolgens werd hij postdoctoraal onderzoeker aan de Katholieke Universiteit Leuven (1993-1995), wetenschappelijk attaché aan de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België (1994) en parlementair medewerker cultuurbeleid van de socialistische fractie in het Vlaams Parlement (1996). Sinds 1999 is hij als theoriedocent verbonden aan het RITS in Brussel. Als onderzoekscoördinator gaf hij er ook gestalte aan het artistiek onderzoeksbeleid. Dieter Lesage geniet internationale bekendheid voor zijn kritische publicaties over het academiseringsproces in het hoger kunstonderwijs. Hij was gastprofessor aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam (2003-2005) en visiting professor aan het Institut für Kulturtheorie van de Universität Lüneburg (2007). Sinds 2007 is Dieter Lesage lid van de Editorial Board van Afterall. A Journal of Art, Context and Enquiry, sinds 2008 is hij lid van de International Advisory Board van het online tijdschrift Art & Research. A Journal of Ideas, Contexts and Methods (Glasgow).

In eigen land werd Dieter Lesage vooral omwille van zijn politieke essays bekend, waaronder Onzuivere gedachten. Over het Vlaanderen van de Minister-President (1996), Zwarte gedachten. Over België (1998) en Vertoog over verzet. Politiek in tijden van globalisering (2004). Daarnaast was hij co-auteur (met Jan Blommaert, Eric Corijn en Marc Holthof) van Populisme (2004). Hij is co-editor (met Anne Morelli en Ludo Dierickx) van Racisme: een element in het conflict tussen Vlamingen en Franstaligen? / Racisme: élément du conflit Flamands/francophones?, Antwerpen/Bruxelles, 1997; (met Herman Asselberghs) van Het museum van de natie. Van kolonialisme tot globalisering, Brussel, Yves Gevaert, 1999; (met Kathrin Busch) van A Portrait of the Artist as a Researcher. The Academy and the Bologna Process, Antwerp, MuHKA, 2007. Samen met de Belgische mediakunstenaar Herman Asselberghs, met wie hij vaak heeft samengewerkt, publiceerde hij onlangs het boek After Empire (2013). Met de Duitse kunstenares Ina Wudtke schreef hij Black Sound White Cube (2010) en organiseerde hij in 2011 de gelijknamige tentoonstelling in Berlijn. Sinds 1 oktober 2013 is Dieter Lesage de nieuwe directeur van RITS | School of Arts. Daarnaast blijft hij als onderzoeker verbonden aan de vakgroep theorie van RITS | School of Arts en de vakgroep SKAR van de Vrije Universiteit Brussel.

Taal Engels

Locatie Kunsthal Extra City - Antwerpen-Berchem, Eikelstraat 25-31, 2600 Antwerpen