Discussion V: 'Democracy restaged'

Film ‘Agency’ van Adelita-Husni Bey, met nagesprek door Thomas Swerts en Michiel Vandevelde

28.09.2017, 19:00 — 21:00 Film

De film ‘Agency’ documenteert een simulatie die in april 2014 plaatsvond in het Maxxi Museum in Rome. Geïnspireerd door een klassikale oefening rond burgerschap welke ontwikkeld werd in het Verenigd Koninkrijk, namen 35 studenten van de Manara middelbare school in Rome vrijwillig deel aan het doorgronden van machtsverhoudingen in Italië vandaag. De studenten werden opgedeeld in vijf groepen: journalisten, politici, arbeiders, activisten en bankiers. De journalisten waren verantwoordelijk voor een regelmatig verslag over de voortschrijding van de ‘samenleving’. Het doel van het spel bestond uit het vergaren van macht. De simulatie werd op geplande momenten onderbroken voor een moment van reflectie op het spel, waar ‘machtspunten’ werden verdeeld onder groepen die aan kop liepen. Daarnaast waren er debatmomenten over de sociale omstandigheden die gecreëerd werden door de keuzes die de verschillende partijen maakten, en over de betekenis en werkingen van macht.

Dr. Thomas Swerts is post-doctoraal onderzoeker aan het Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen. Hij is tevens gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en de Université de Liège. Thomas behaalde zijn doctoraat in de sociologie aan The University of Chicago. Hiervoor deed hij langdurig etnografisch onderzoek naar sociale bewegingen van mensen zonder wettig verblijf in België en de Verenigde Staten. Breed beschouwd brengt zijn onderzoek in kaart hoe gemarginaliseerde en precaire actoren een politieke stem krijgen. Zijn onderzoek rond thema’s als stedelijk burgerschap, ongedocumenteerd activisme en transnationale mobilisatie werd gepubliceerd in nationale en internationale academische tijdschriften. Hij werkt tevens aan een boekmanuscript rond ‘Citizen X’ dat onder contract staat bij The University of Chicago Press.

Documentatie

'Ruimte creëren voor burgerschap: De liminale politiek van ongedocumenteerd activisme', door Thomas Swerts

Taal Engels

Locatie Kunsthal Extra City - Antwerpen-Berchem, Eikelstraat 25-31, 2600 Antwerpen

Extra Citizen 09.09.2017—10.12.2017