Filmvertoning 'A Throw of Dice'

Studio 4

11.12.2009, 18:00 — 22:00 Film

Samengesteld door Annett Busch en Florian Schneider

Huillet en Straub hebben de mogelijke transformatie van één medium naar het andere steeds in vraag gesteld, zoals literatuur, schilderkunst, muziek naar film, als een proces van her-lezen, her-uitvinden of corrigeren van betekenis. Als er zoiets bestaat als “Pédagogie straubienne” (een term geopperd door Serge Daney), dan volgt deze studio de vraag: wat kunnen we vandaag leren van hun films? Is het mogelijk om de strengheid, hun nauwkeurigheid en secure precisie te vertalen naar wat gewoonlijk beschouwd wordt als het tijdperk van digitale beeldproductie?

Studio 4 benadert het werk van Danièle Huillet en Jean-Marie Straub vanuit het perspectief van hedendaagse beeldproductie. Hoewel bijna uitsluitend op een analoge productie berustend, zou de werkwijze van de twee filmmakers als een “open source” in de puurste zin van het woord beschouwd kunnen worden. Liever dan hun geproduceerde beelden in bezit te houden, proberen de eigenlijke beelden met hun bronnen of voorgangers in het reine te komen. Daarvoor waarderen de makers hun medewerkers en potentiële toeschouwers op de grootst mogelijke manier.

Taal Engels

Locatie Kunsthal Extra City - Antwerpen-Berchem, Eikelstraat 25-31, 2600 Antwerpen

Of A People Who Are Missing: on films by Danièle Huillet & Jean-Marie Straub 13.11.2009—20.12.2009